Een gezond informatiehuisin de zorg!

Hoe lever ik de juiste zorg binnen de gemaakte afspraken? Hoe zet ik het personeel en planning slim in? Hoe bewaak ik kosten en opbrengsten? En welke innovatieve methoden en technieken zijn relevant?

whitepaper_informatiehuis_magazine-thumb

In 4 stappen naar een gezond informatiehuis in de zorg

  • Zorg leveren binnen de gemaakte afspraken
  • Personeel slim inzetten door goede planning en roostering
  • Opbrengsten en kosten op elk gewenst niveau bewaken
  • Innovatieve methoden en technieken

De zorgmarkt staat onder druk. Instellingen moeten het doen met minder mensen en geld, en tegelijkertijd stellen overheid, verzekeraars en patiëntenorganisaties hoge eisen aan de kwaliteit van de zorg. Het is dan

ook belangrijk dat we de beperkte beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk inzetten. Dat betekent dat de complete bedrijfsvoering op orde moet zijn: processen, systemen en mensen.

In deze whitepaper vertellen wij u meer over het informatiehuis in de zorg!

ONTVANG NU DE GRATIS WHITEPAPER!